สายบุญรู้ไว้ไม่เสียหาย ! ความสวย ไม่ต้องบริจาคหรือขอพรจากวัดไหน เพียงแค่ทำสิ่งนี้ ?

ไม่ว่ายุคไหนหรือสมัยไหน ก็ดูเหมือนว่าเรื่องความสวยความงามจะอยู่คู่สาวๆ โดยตลอด แต่สมัยปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์เสริมความงามเพื่อประทินโฉมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ซึ่งแต่ละแบรนด์จะแข่งขันกันอย่างดุเดือด อันที่จริงแล้วมีน้อยคนนักที่จะรู้ว่า การจะสวยให้ครบเครื่องนั้นมีเคล็ดลับอยู่เพียงนิดเดียว ไม่ต้องบริจาคขอพรวัดไหน หญิงงามแห่งพุทธสมัยที่ชื่อ วิสาขา ทำบุญอย่างไร บทความนี้ horoscope thaiza จะมาอธิบาย

คนโบราณสมัยก่อนจะอ้างหญิงงามด้วยเบญจกัลยาณี งามครบทั้งห้าประการ อันประกอบด้วย หนึ่งเรือนผมงามเหมือนกำหางนกยูง สองริมฝีปากงามเหมือนสีผลตำลึงสุก เรียบสม่ำเสมอและปิดมิดชิด สามกระดูกงาม ฟันขาวเหมือนไข่มุก เรียงเป็นระเบียบ สี่ผิวงาม เกลี้ยงเกลา ขาวเหมือนดอกกรรณิการ์ใครดำนวลเหมือนดอกอุบลเขียวและวัยงามสาวสวยพริ้งอยู่เสมอ

ซึ่งนางทำบุญด้วยศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย รักษาศีลและเจริญภาวนา อีกทั้งยังทำบุญบริจาคทานอยู่เนืองนิตย์ขนาดพระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้เลิศในการทำทาน ว่าในแต่ละชาติภพ นางยังคงมุ่งอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา กุศลผลบุญเหล่านั้นส่งผลให้นางรูปสวย รวยทรัพย์ กลายเป็นมาตรฐานความงามพร้อมหญิงทุกยุคทุกสมัย

นางยังบริจาคทรัพย์ซ่อมแซมพระพุทธรูปเก่า และบริจาคเครื่องประดับล้ำค่าสร้างกุฏิ การภิกษุและภิกษุณีเปลือยกายอาบน้ำนั้นทัศนะอันอุจาด นางจึงริเริ่มความคิดที่จะบูชาผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุ และผ้าผลัดอาบน้ำสำหรับภิกษุณี จนเป็นประเพณีบูชาผ้าอาบน้ำพระจวบจนปัจจุบัน ส่งผลให้นางวิสาขาวัยงาม แม้อายุจะล่วงไป 120 ปีแต่รูปกายของนางยังคงสวยสดใสไม่ต่างอะไรกับหญิงแรกรุ่น ด้วยความที่มีผิวผุดผ่องและผมดำสลวย หลายคนแทบไม่เชื่อว่า นางคือมารดาของบุตรธิดา 20 คน บุตรธิดาเหล่านั้นยังสืบสานวงศ์ตระกูลจนมีลูกหลานอีกจำนวนมาก ตลอดอายุขัยของนางวิสาขาทุกครั้งที่พบว่าพระพุทธเจ้าหรือคณะสงฆ์มีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียร นางไม่รีรอที่จะเข้าช่วยแก้ปัญหา ภาพนางวิสาขาในสายตาของศาสนิกชนทั่วไปจึงมิใช่อะไรอื่น หากคือแบบบุคคลยึดการให้สรณะแห่งชีวิต

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *