หมอเอก แนะสถานที่มู เดือนตุลาคม 65 นี้ คนเกิดทั้ง 7 วัน นำของไปไหว้ที่นี่เพื่อความปัง

หมอเอก เศวตฉันทร์ แนะนำเรื่องสถานที่มู มีความเชื่อที่ว่าช่วยเสริมพลังในเดือนตุลาคม 2565 ควรไปไหว้ที่ “ศาลหลักเมือง” เพื่อสร้างชีวิตให้มั่นคงยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือ เครื่องบูชาที่คนเกิดในแต่ละวัน ของวันทั้ง 7 จะมีเครื่องไหว้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  • คนเกิดวันจันทร์ : ถวายดอกกุหลาบ สีชมพู 3 ดอก
  • คนเกิดวันอังคาร : ถวายส้ม 4 ผล
  • คนเกิดวันพุธ : ถวายดอกบัว 5 ดอก
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี : ถวายพวงมาลัยชาย กุหลาบ 1 พวง
  • คนเกิดวันศุกร์ : ถวายดอกกล้วยไม้ 2 กำ
  • คนเกิดวันเสาร์ : ถวายมะพร้าว 1 ลูก (ไม่ต้องเฉาะ)
  • คนเกิดวันอาทิตย์ : ถวายมาลัยดาวเรือง 1 พวง

ศาลหลักเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของหลักเมือง ตามธรรมเนียมพิธีของแต่ละศาสนานั้น ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่กำลังจะสร้างขึ้น ทำให้เชื่อกันว่าศาลหลักเมืองของทุกจังหวัดนั้น มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *