ดูดวงกับองค์เทพไท้ส่วยเอี้ย พร้อมแนะนำสถานที่แก้ชงปี 2564

เรื่องของโชคชะตาและการ ดูดวง เป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นการทำนายช่วยให้เราสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องของการทำงาน การเงิน สุขภาพ ความรักได้อย่างแม่นยำเพื่อชีวิตที่มีความสุข ซึ่งในปี 2564 นี้ หากว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่เกิดอยู่ในปีนักษัตรมะแม ฉลู มะโรง และปีจอ ตามความเชื่อของศาสตร์การพยากรณ์ของจีน นั่นเท่ากับว่าดวงชะตาของท่านกำลังตกอยู่ในปีชง ซึ่งตามความเชื่อแล้วจะส่งผลให้เจ้าของดวงชะตาประสบกับอุปสรรคในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพ การงาน และความรัก เกิดเป็นปัญหาหรือมีอันต้องเลิกรากันไป ทำสิ่งใดก็ติดขัดไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้ชีวิตในปีนั้น ๆ ดังนั้นแล้วหากท่านตัดสินใจ ดูดวง อาจช่วยให้ท่านผ่อนหนักและกลายเป็นเบาได้

ตามความเชื่อโดยทั่วไปแล้ว ดูดวง ตรวจสอบดวงชะตา ถือเป็นความเชื่อที่ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติกัน เราจึงมักเห็นชาวจีนนิยมกราบไหว้ องค์เทพไท้ส่วยเอี้ย เพื่อแก้ปีชงด้วยความเชื่อที่ว่าท่านเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา มีหน้าที่ดลบันดาลให้เกิดทั้งความสุขและความทุกข์แก่มนุษย์ ดังนั้นการบูชาท่านจึงเปรียบเสมือนการเสริมดวงชะตาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้เคารพบูชา

องค์ไท้ส่วยเอี้ย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา การจัดความเชื่อโหราศาสตร์ของจีนแล้ว ท่านได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้มีอิทธิพลควบคุมดวงชะตาของคนเราในแต่ละปี มีอยู่ด้วยกัน 60 องค์ ซึ่งในแต่ละปีนั้นท่านจะผลัดกันลงมาทำหน้าที่ดูแลมนุษย์ แบ่งเป็นดาวฝ่ายเหนือและดาวฝ่ายใต้อย่างละ 30 องค์ ซึ่งจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่ซ้ำกันจนครบ 1 รอบทุก ๆ 60 ปี การหมุนเวียนกันทำหน้าที่ขององค์ไท้ส่วยเอี้ยจึงทำให้เกิดความเชื่อในเรื่องของ “ปีชง” และ “ปีฮะ” ขึ้นมา

ในประเทศไทยนั้น มีสถานที่หลายแห่งที่องค์ไท้ส่วยเอี้ยประดิษฐานอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งผู้คนจำนวนไม่น้อยนิยมเดินทางไปสักการะบูชาให้ได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ดูดวง เสริมดวงชะตาให้ดีตลอดปี เราจึงอยากแนะนำวัดที่มีองค์ไท้ส่วยเอี๊ย ประดิษฐานอยู่โดยเน้นไปที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่รู้จักกันดี เริ่มต้นจาก

  • 1.วัดมังกรกมลาวาส หรือรู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยตัววัดมีการออกแบบและสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างดีสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนและชาวต่างชาติที่นิยมไปกราบไหว้ขอพรจากเทพเจ้า ดูดวง รวมถึงเพื่อแก้ปีชงกันอย่างเนืองแน่นเป็นประจำทุกปี
  • 2.วัดทิพยวารีวิหาร หรือวัดกัมโล่วยี่ เดิมชื่อวัดน้ำทิพย์ ด้วยเหตุที่ภายในวัดมีบ่อน้ำโบราณที่มีตาน้ำธรรมชาติเกิดขึ้นจึงทำให้น้ำไหลออกมาตลอดทั้งปีไม่เคยแห้ง ซึ่งชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานน้ำให้วัดใหม่เป็นวัดทิพยวารีวิหาร วัดทิพย์วารีวิหารเป็นอีกวัดหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในละแวกใกล้เคียงนิยมที่จะเดินทางไปเพื่อ ดูดวง ทำนายโชคชะตา ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อช่วยให้ชีวิต หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ เพราะมีเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะประดิษฐานอยู่หลายพระองค์และหนึ่งในนั้นคือองค์เทพไท้ส่วยเอี้ยนั่นเอง
  • 3.วัดโพธิ์แมนคุณาราม เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผู้ที่ต้องการ ดูดวง เสริมดวงชะตาสักการะองค์ไท้ส่วยเอี้ยไม่ควรพลาด วัดโพธิ์แมนคุณาราม มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า วัดโพวมิ้งป่ออึงยี่ ซึ่งถือเป็นวัดศูนย์กลางของหลักธรรมคำสอนของนิกายวินัยและนิกายมนตรายานของวัชรยานทิเบตในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ นอกจากจะมีองค์ไท้ส่วยเอี้ยประดิษฐานอยู่ วัดโพธิ์แมนคุณาราม ยังโดดเด่นในเรื่องของทักปฏิกรรมภายในที่งดงาม อลังการ ซึ่งสร้างขึ้นถูกต้องตามหลักของฮวงจุ้ย นอกจากคุณจะสามารถ ดูดวง เสริมดวงชะตาแล้ว ภายในวัดยังมีเทพเจ้าอีกหลายพระองค์ให้คุณได้สักการะกราบไหว้ขอพรอีกด้วย